My Hero Academia - [Mekao (Den Meka)](Douyara Deban no Youda! 16) - Yaomomo Chin Ranbu